شعری از حسین جنتی

نویسنده : حسین جنتی
تاریخ ارسال : بیست و هشتم اسفند ماه ١٣٩٣


شکوه و کرّ و فر از دست داده آمده ایم
خبر دهید به یاران پیاده آمده ایم
بگو به بام نیایند و طیل و دف نزنند
که هرچه بود به میدان نهاده آمده ایم
نمانده بر تنمان رخت از نبرد شدید
چنانکه مادرمان تازه زاده آمده ایم
زبان ز لکنت آن سرگذشت ، بسته ولی
به زخم تازه دهان برگشاده آمده ایم
به جشن شادی و اسفند و آرزو رفتیم
به زور مستی یک خمره باده آمده ایم
درخت وار اگرچند زخمی تبریم
وگرچه مرده ، ولی ایستاده آمده ایم


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :