شعرهایی از فرشاداسکندری شرفی

نویسنده : فرشاداسکندری شرفی
تاریخ ارسال : هفدهم اسفند ماه ١٣٩۵برادر    باز     هم      تنبور     می زد

همایون   و  سه گاه  و  شور   می زد

برادر     خود       نمی دانست،     اما

عجب   با    دردهایم    جور   می زد!نسیمی    نارون   در  بر کشیده ست

حجاب  برگ ها  از  سر  کشیده ست

ببوسد    از    قدم  تا   فرق  و   حقّا

طبیعت  نقشی ازمحشرکشیده ستشقایق ازلبانت  خون   گرفته ست

نسیم ازعطرتومضمون گرفته ست

دلم     داغ     گران    دوریت     را

به میراث ازدل مجنون گرفته ست


 


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :