شعری از ابوذر افشنگ

نویسنده : ابوذر افشنگ
تاریخ ارسال : بیست و هفتم فروردین ماه ١٣٩۶


آبشار بلند گیسوها!
شب افتاده توی ابروها!
جنگل و چشم بچه آهوها!
توی منظومه های تاریخی...
قد کشیدن به سبک گندمزار!
سرو قدِ بلندِ بی تکرار!
شکل معشوقه های کج رفتار!
توی مرقومه های تاریخی...
عشوه های دلیل گمراهیت!
قیچی سرزمین و کوتاهیت!
ناصرالدین کنیزک شاهیت!
سند حومه های تاریخی...
سینه ها توو مسیر سنگاتو!
دستا روو ماشه ی تفنگاتو!
 حرفهای نگفته جنگاتو!
نعش بازنده هاتو آوردن...
آه لیلی ترین دعواها!
ناصرالدین ترین رسواها!
سوگلی دلیل بلواها!
آدمات توی قصه ها مردن...
گله ی عاشقاتو رم دادن...
هرزه تو توو خیابونا کشتن...


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :