شعری از حسین چمن سرا

نویسنده : حسین چمن سرا
تاریخ ارسال : دوازدهم مرداد ماه ١٣٩۶از قفا آید جفا ، روید زمین را مین و مار
پیش روی ما چه راهی مانده خواجه ؟ الفرار !

گرگ و میشان میکُشد با همدگر باد سحر
چوب خشک و خاصه تر سوزد ز ننگ این تبار

صحبت از آدم شد اما ما که آدم نیستیم
سیب ها سهم شما باشند و سهم ما شرار

آسمان با فصل پیری تا کجا خو کرده ای
بر سر ما عاقبت دیدی چه آوردی ؟ غبار

یاعلی گفتیم و روز از نو نیامد ، شمع ها
از شما اشکی درآوردند و از ما صد دمار


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :