شعری از سعیده اصلاحی

نویسنده : سعیده اصلاحی
تاریخ ارسال : سیزدهم بهمن ماه ١٣٩۴


"این" را کنار می زند و "آن" می آورد

بی ابر و باد، چشم تو باران می آورد

حالا اشاره های تو یعنی:نسیم  :پر

دلهای پشت پنجره:پر،یاکریم :پر

بر بام ها صدای سفر می چکد هنوز

بارانی از پرنده و پر می چکد هنوز

دنیا اگر قفس ،  همه آزاد می وزند

این ابرهای خیس که در باد می وزند

دل می دهم به عشق ،به مسوول معجزه

وقتی مسیح چشم تو  مشغول معجزه

بی جبرییل   "علم الانسان" می آورد

دنیا به چشم های تو  ایمان می آورد


بازگشت