یک رباعی از ایرج زبردست در سوگ احمد شاملو

نویسنده : ایرج زبردست
تاریخ ارسال : چهارم بهمن ماه ١٣٩۵


در سوگ احمد شاملو

شب ، حادثه را اشارتی مبهم کرد
از قاعده ی جهان ، زمان را کم کرد
ای باور بی کرانه ، ای قوی سپید
پرواز تو ، پشت آسمان را خم کرد

 

احمد شاملو


بازگشت