شعری از سیده محدثه حسینی

نویسنده : سیده محدثه حسینی
تاریخ ارسال : چهاردهم اسفند ماه ١٣٩۵


چه سرد می شود آهی اثر نداشته باشد
سلام، پاسخ گرمی اگر نداشته باشد

برای آدم تنها عجیب نیست اگرکه
دل و دماغ برای سفر نداشته باشد

چه فرق می کند اینجا به انتظار که باشی
در آن زمان که اتاق تو در نداشته باشد

 پرنده باشی وپرواز و ... بین راه ببینی
که بالهای تو از ریشه پر نداشته باشد

تمام عمر بگویی: خداکند که بیاید
و این دعای تو اصلا اثر نداشته باشد

چقدر بغض برای خودت ذخیره کنی و
کسی از اینهمه ثروت خبر نداشته باشد

چه خوب بود صدای بنان و سوز سه تارت
برای هیچکسی هم ضرر نداشته باشد

تراسمان پر چایی و شعر باشد و باشی!
و ارتفاع برایم خطر نداشته باشد

چه غربتی است که آدم میان اینهمه آدم
برای درد دلش یک نفر نداشته باشد!؟


بازگشت