منصور خورشیدی :

نویسنده : منصور خورشیدی
تاریخ ارسال : یکم خرداد ماه ١٣٩١


انسان در هر کجای این جهان پهناور که باشد و اهل تفکر( اندیشه و نقد ) ، یعنی  شعر و داستان  ، می خواهد که جهان ذهنی خود را نشان دهد. تا پنجره ای باز کند برای درک پدیده های پیدا و پنهان در شعر نیمایی و مدرن ،شعر کلاسیک ، غزل معاصر ، ادبیات داستانی ، رمان ، قصه و دیگر . . .

نیت سایت ادبی پیاده رو همین است . که بخوانیم و خوانده شویم . درست است که پیاده رو در موازات خیابان اصلی است تا دیده شویم و ببینیم . این جا اما ، پیاده رو حاشیه برای متن نیست ، خود متن است . جائی که عطش شاعر را برای نویسش و شتاب مخاطب را برای خوانش مضاعف می کند.

شکل جدیدی از مکانیسم سحر انگیز زبان را برای رسیدن به جهان متندر این سایت برابر مخاطبان خود قرار داده ایم و تلاش کرده ایم تا ادبیات جهان را در کنار دانش ادبی خود محک بزنیم . و شعر جهان را ، نه در تقابل که در تعامل با شعر ایران به خوانندگان خود تقدیم کنیم . همین شماره " پل الوار و ناظم حکمت " را آورده ایم .

ترسیم گستره ی بی مرز در نوع نگاه و توسع زاویه ی دید برای بهتر دیدن  و دیده شدن، بهتر خواندن و خوانده شدن . به همین دلیل روزنه ای به ترجمه ی شعر جهان باز کرده ایم . شاعران قابل اعتنای جهان دیروز و اکنون را به کمک مترجمان قدرتمند خود در این جایگاه معرفی کرده ایم .

نقد و بررسی مجموعه شعر شاعران حرفه ای و جوان را در کنار هم برابر نگاه شما مبادله کردیم . اگر چه معیار داوری در بررسی و نقد  مجموعه شعرها ئی که برابر مخاطب قرار می گیرد متفاوت است . اما پرداختن به درون متن که روان شاعر در آن مستتر است ، برتر از ملاک های ظاهری درشعر محسوب می شود .

 رسیدن به چنین درک انتقادی ، نیاز به شناخت گونه های متفاوت از شعر است .که ما با تانی و تامل بسیار تلاش کرده ایم تا راهی به سمت درک درست از شعر باز کنیم .

موج نو ، شعر سپید ، تجسمی ، نیمایی، شعر حجم و غزل معاصر . نمونه های بارزی هستند که سمت و سوی نقد را به ساختار زبان ، سبک بیان ، درک آهنگ کلمه ، موسیقی و ریتم درونی قطعه برده ایم . تا شباهت ها و تفاوت های آن ها را مورد بررسی قرار دهیم.

حتی سعی کرده ایم که گفتگوها و  مصاحبه های دوستان را که جنبه ی آموزشی برای نسل جوان دارد ، در سایت پیاده رو بیاوریم و زمینه ی بروز خلاقیت ها را فراهم کنیم .

مهم تر آن که هر جا تلنگری به تفکری زده می شود ، پیاده رو در آن جا حاضر و ناظر است ؛ از آن جمله است بحث ساده نویسی در شعر معاصر ایران که به صورت ویژه نامه برابر مخاطبان سایت پیاده رو قرار گرفته است  .

چرا که تصویر های ذهنی قوی تر از تصویر های بصری است . قدرت درک مخاطب را همین تصویر های بصری و شعر در سطح و ساده نویسی محدود می کند . چون مانع ورود مخاطب به عمق شعر می شود .شعر ساده ضد فرم و تکنیک زبانی است . چرا که ساده نویس آن چه را در دنیای پیرامون خود می بیند و حس می کند می نویسد ، بی آن که تصرفی در آن ها بکند . به همان شکل آن را در سپیدی کاغذ منتقل می کند .

پیاده رو ، در بخش اندیشه و نقد گاهی مطالب ارزنده و قابل اعتنا را مطرح می کند . که می تواند رمینه تحقیق را برای مخاطبان خود فراهم کند . " کافکا نوشتن را بیرون پریدن از صف مردگان می دانست ، براهنی خط خطی کردن اوراق سفید را جنون نوشتن می دانست و لاکان معتقد بود که بدون جنون انسان قابل شناسایی نیست . مولانا به عنوان پیشرو در ارائه خدمات بعد از صدمات جنون آتش افروزی را مطرح می کند"

با این نگاه اگر پیاده رو را مطالعه کنیم ، شکل دگر خواندن و دگر دیدن را در ذهن خود پرورش می دهیم . که بالا ترین امتیاز برای رسیدن به درک جامع است .

خرداد ماه  1391

منصور خورشیدی


بازگشت