شعرهایی از امید فلاح لمراسکی

نویسنده : امید فلاح لمراسکی
تاریخ ارسال : سی و یکم خرداد ماه ١٣٩١


 1

با چشم رباعی که تو را می جویم

آهو شده ای، ضامن  هر یاهویم !

شیدایی پنهان دو چشمت بودن

رازیست که آن را به همه می گویم

 

2

در بندم و تازیانه می خواهی تو

تابوت مرا به شانه می خواهی تو

یکبار نگاهم که کنی می میرم

در این عجبم بهانه می خواهی تو!

 

3

آیینه به هر سنگ جسارت می کرد

انگار که احساس حقارت می کرد

تختی به اتاق خواب لعنت می گفت

مردی به زنش داشت خیانت می کرد !!

 

4                                                                                                                                               

حالم که دروغ است بگویم عالیست

در من پدری پر از پریشان حالیست

در من پدری خنده کنان می گرید

در من پدری سفره اش از نان خالیست

 

5

یک ذره تو را گرفته ام در مشتم

باور نکنم این همه خم شد پشتم!

ای خاک "امامزاده احمد" برخیز

بر خاک که بوسه می زند انگشتم؟!!


بازگشت